February 12, 2024

เปิดโครงการ Carbon Credit โครงการแรกของ “RÊVERLUTION” บริษัท เรเว่ ออโตโมทีฟ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายรถยนต์ไฟฟ้า BYD

คุณอธิป ตันติวรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด ร่วมเสวนาเรื่องCarbon Credit: A Mechanism for Change ซี่งการเปิดโครงการ Carbon Credit โครงการแรกของ “RÊVERLUTION” บริษัท เรเว่ ออโตโมทีฟ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายรถยนต์ไฟฟ้า BYD

RÊVERLUTION พร้อมความร่วมมือกับพันธมิตรหลากหลายรวมถึงอินโนพาวเวอร์ มีจุดประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดก๊าซเรือนกระจก โดยลูกค้าผู้ใช้รถยนต์ BYD ทุกท่าน สามารถเข้าร่วมโครงการ Carbon credit ผ่านทาง ทาง RÊVER Application โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ โดย เรเว่ ออโตโมทีฟ เป็นบริษัทแรกในโลก ที่มอบผลประโยชน์ ทาง Carbon Credit คืนให้กับลูกค้า จากการคำนวณ ระยะทางการขับขี่ (Mileage) จะคำนวณเป็นอัตราการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสามารถนำมาใช้เป็นเครดิตส่วนลดในการชาร์จรถยนต์ EV กับ RÊVERSHARGER  เป็นต้น