อินโนพาวเวอร์ ร่วมกับ เนสท์เล่ และ กฟผ. นำร่องใช้ไฟฟ้าสีเขียวในการผลิตไอศกรีม

อินโนพาวเวอร์ จับมือ เนสท์เล่ ประเทศไทย และ กฟผ. นำร่องผลิตเนสท์เล่ไอศกรีมด้วยไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 100% ในอุตสาหกรรมอาหาร พร้อมทดสอบรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานสีเขียว มุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

อินโนพาวเวอร์ จับมือ เนสท์เล่ ประเทศไทย และ กฟผ. นำร่องผลิตเนสท์เล่ไอศกรีมด้วยไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 100% ในอุตสาหกรรมอาหาร พร้อมทดสอบรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานสีเขียว มุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์