ร่วมบรรยายเรื่อง “Sustainable Energy Paths : Accelerating the Transition and Building a Green Future”

กฟผ. สานพลังเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไฟฟ้าสีเขียว มุ่งสู่ความทันสมัยและยั่งยืนในงาน EGAT ENERGY FORUM 2023 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรม มิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพมหานคร โดยมีเอกชนทั้งในและต่างประเทศ พร้อมด้วยเครือข่ายอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ร่วมงานกว่า 500 ราย ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์ในภาพรวมต่อประชาชนและประเทศ โดยเล็งเห็นถึงความสําคัญในการเตรียมรับมือกับความท้าทายใหม่จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี           โดยคุณอธิป ตันติวรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ คือ“Sustainable Energy Paths : Accelerating the Transition and Building a Green Future” ร่วมกับ คุณณัฐพรรษ ตันบุญเอก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) คุณณกุล รักปัญญา ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจในประเทศ 4 บริษัท ผลิตไฟฟ้า […]

CEO คว้ารางวัลบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2023 สาขาภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

คุณอธิป ตันติวรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด รับโล่เชิดชูเกียรติคุณ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2023” สาขาภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ประธานในพิธีมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติยศ ซึ่งจัดขึ้นโดย มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เป็นองค์กรเพื่อการกุศลสาธารณะ จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสวท.ยกย่องบุคคลตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตการทำงาน และทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ ควรค่าแก่การส่งเสริมเพื่อประกาศเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ มาอย่างต่อเนื่องกว่า 15 ปี โดยในการจัดงานพิธีมอบรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี ยังมีกิจกรรมร่วม อาทิ การแสดงหุ่นยนต์ของตัวแทนประเทศไทย ที่ไปแข่งขันและสร้างชื่อเสียงในเวทีโลก และ พิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2566

SPCG ประกาศเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศโดยมุ่งมั่นสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ. 2573 พร้อมจับมือ INNOPOWER “ซื้อขาย” ใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
หรือ “SPCG” ผู้บุกเบิกและผู้นำธุรกิจด้านการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบโซลาร์ฟาร์ม
และโซลาร์รูฟรายแรกของประเทศไทยและอาเซียน ประกาศเจตนารมณ์เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ. 2573 พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงสัญญา
ซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate: REC) ร่วมกับนายอธิป ตันติวรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด “INNOPOWER” บริษัทในเครือการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผู้นำด้านนวัตกรรมพลังงาน

เปิดโครงการ Carbon Credit โครงการแรกของ “RÊVERLUTION” บริษัท เรเว่ ออโตโมทีฟ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายรถยนต์ไฟฟ้า BYD

คุณอธิป ตันติวรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด ร่วมเสวนาเรื่องCarbon Credit: A Mechanism for Change ซี่งการเปิดโครงการ Carbon Credit โครงการแรกของ “RÊVERLUTION” บริษัท เรเว่ ออโตโมทีฟ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายรถยนต์ไฟฟ้า BYD

ผนึกกำลังเสริมแกร่งระบบส่งไฟฟ้าสู่ Grid Modernization ปูทางอนาคตหนุนเทรนด์พลังงานหมุนเวียน

คุณกิตติ  เพ็ชรสันทัด รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และคุณอธิป ตันติวรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการเพื่อการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Grid Modernization) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ อาคาร 50 ปี กฟผ. สำนักงานใหญ่ กฟผ. เพื่อร่วมกันพัฒนา Grid Modernization ทางด้านอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ระบบศูนย์กลางและแพลตฟอร์มการบริหารจัดการด้านอากาศยานไร้คนขับ (UAS) และระบบบริหารจัดการหม้อแปลงไฟฟ้าแบบออนไลน์ รวมถึงด้านอื่น ๆ ภายใต้ EGAT Transmission Line Sandbox Projects คุณกิตติ  เพ็ชรสันทัด รองผู้ว่าการระบบส่ง กฟผ. เผยว่า ในอนาคตระบบส่งไฟฟ้าจะมีการนำเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัยมาใช้มากขึ้นเพื่อพัฒนาสมรรถภาพของโครงข่ายไฟฟ้า (Grid) สู่รูปแบบใหม่ การที่บริษัทอินโน    พาวเวอร์ จำกัด ร่วมให้การสนับสนุนโดยพัฒนาและนำเทคโนโลยีด้านระบบส่งไฟฟ้ามาใช้ภายในประเทศได้อย่างสมบูรณ์ จะเป็นโอกาสในการต่อยอดและขยายผลเชิงธุรกิจต่อไป อีกทั้งเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะนำไปสู่การเป็นผู้นำด้าน […]

Inspiration Talk ในโครงการ “Idea to Business” สร้างนวัตกรรมสู่ธุรกิจใหม่ของ กฟผ.

Inspiration Talk ในโครงการ “Idea to Business” สร้างนวัตกรรมสู่ธุรกิจใหม่ของ กฟผ. ร่วมเปิดเวทีด้วย Inspiration Talk โดย คุณอธิป ตันติวรวงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด ในโครงการ “Idea to Business” EGAT x RISE 2023 เพิ่มศักยภาพด้านนวัตกรรม โดย 10 ทีมที่เข้ารอบจะเข้า Boot Camp 12 สัปดาห์ ติวเข้มก่อนขึ้นเวที Pitching เฟ้นหายอดทีม คว้ารางวัลและต่อยอดเป็นธุรกิจใหม่ของ กฟผ. เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 คุณสุพัฒนพงศ์ สิกขาบัณฑิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “Idea to Business” EGAT x RISE 2023 ซึ่ง […]