ตุลาคม 19, 2023

รับรางวัลเกียรติคุณ (Merit Prize) ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น จาก NIA

                 บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างสูง ขอขอบพระคุณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ที่ให้มอบ รางวัลเกียรติคุณ (Merit Prize) ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภท องค์กรภาคเอกชนขนาดเล็ก ประจำปี 2566

                 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566 ขึ้นเป็นปีที่ 19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทย ที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความโดดเด่นในหลากหลายด้าน ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้องค์กรทุกภาคส่วนเกิดการตื่นตัวในการพัฒนานวัตกรรมและผลักดันประเทศให้มุ่งไปสู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม