พฤศจิกายน 13, 2023

ร่วมเปิดโอกาสสตาร์ทอัพโชว์เทคโนโลยีสร้างสรรค์ ณ งาน “Rock Thailand ครั้งที่ 5”

       เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและเจโทร กรุงเทพฯ ร่วมมือกับกลุ่มบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (เมติ หรือ METI) และ True Digital Park จัดงาน Rock Thailand Batch 5 (ครั้งที่ 5) ซึ่งเป็นอีเว้นท์ที่เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพร่วม Pitch เพื่อแนะนำสตาร์ทอัพญี่ปุ่นที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้าและล้ำสมัยแก่ประเทศไทย ครั้งนี้ตอกย้ำแนวคิด “การร่วมสร้างสรรค์ (co-creation)” ระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยเพื่อการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ โดยในปีนี้มีสตาร์ทอัป 10 บริษัทมานำเสนอแผนธุรกิจเน้นไปที่กรีนเทคโนโลยีและดิจิทัล ด้านไบโอเทคโนโลยี และนวัตกรรมลดคาร์บอนต่อบริษัทร่วมทุนเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียนให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน 
      คุณโอม ขาวสะอาด Head of Venture Capital ของอินโนพาวเวอร์ ร่วมเสวนาร่วมกับ CVCs / VCs / Corporate Innovations  ภายใต้แนวคิด “Empowering Growth in Asean” โดยนำเสนอ Success Cases และความร่วมมือกับร่วมกับสตาร์ทอัพญี่ปุ่น Zeroboard ในการเป็น Decarbonization Partner ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับคำนวณและแสดงผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Report: GHG) อำนวยความสะดวกในการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ