ตุลาคม 10, 2023

INNOPOWER – Zeroboard รุกนวัตกรรมพลังงาน มุ่งลดก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืน

นายอธิป ตันติวรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด (INNOPOWER) และ
Mr. Michitaka Tokeiji ประธานบริษัท Zeroboard, Inc. (Zeroboard) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย โดย INNOPOWER
ได้นำบริการคลาวด์สำหรับคำนวณและแสดงผลลัพธ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ของ Zeroboard  ให้บริการแก่ลูกค้าธุรกิจเพื่อให้สามารถคำนวณและแสดงผลก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจได้ อีกทั้งสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนากลยุทธ์เพื่อลดการปล่อยก๊าซฯ ให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

โดยทั้ง 2 หน่วยงานจะร่วมมือกันพัฒนาบริการ และการจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะสร้างความจะแข็งแกร่งทั้งด้านความรู้ ข้อมูล และเทคโนโลยีสำหรับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงพัฒนานวัตกรรมที่ครอบคลุมโครงการไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และการซื้อขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (REC) สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของ INNOPOWER ที่ให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมความยั่งยืนในภาคธุรกิจ และเดินหน้าต่อยอดธุรกิจพลังงานสีเขียว เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน Carbon Neutrality ภายในปี ค.ศ. 2050

บริษัท: INNOPOWER Company Limited

เว็บไซต์: https://www.INNOPOWER.co.th

ที่อยู่: ชั้น 19, อาคาร ทิปโก้ 2, 118/1 ถนนพระราม 6, เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้แทน: นายอธิป ตันติวรวงศ์, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ก่อตั้ง: วันที่ 13 กันยายน ค.ศ. 2021

ลักษณะธุรกิจ: INNOPOWER เป็นบริษัทนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงาน (Energy-Tech) ที่เกิดจากความร่วมมือของ 3 พันธมิตร ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริษัท ราชกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ที่ลงทุนโดยกลยุทธ์ในเทคโนโลยีพลังงานผ่านการลงทุนจากธุรกิจเงินร่วมลงทุน(Venture Capital) และเชี่ยวชาญในการพัฒนาและการทำเชิงพาณิชย์ของโซลูชันโดยมุ่งเน้นในการให้บริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charging) โซลูชันสำหรับกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า (EV Fleet Solutions) และการจัดหาใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (RECs) เพื่อสนับสนุนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม.

บริษัท: Zeroboard Inc.

เว็บไซต์: https://zeroboard.jp/

ที่อยู่: ชั้น 10, อาคาร Sumitomo Fudosan Mita Twin Building West, 3-5-27 Mita, ต. มิตะ, เขตมินาโตคุ, กรุงโตเกียว

ผู้แทน: นายมิชิทากะ โทเคอิจิ, ประธานบริษัท

ก่อตั้ง: วันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ. 2021

ลักษณะธุรกิจ: พัฒนาและให้บริการ “zeroboard,” ระบบคลาวด์สำหรับคำนวณและแสดงผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก / บริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก / ดำเนินการกลุ่มผู้ใช้บริการ “All Aboard!”