INNOPOWER THE IGNITION BEGINS

กลุ่มบริษัท กฟผ. ดันอินโนพาวเวอร์ ขับเคลื่อนโรดแมปมุ่งเปลี่ยนผ่านพลังงานแห่งอนาคตชู 3 แผนธุรกิจ ตั้งกองทุนพลังงานแห่งอนาคต เปิดแฟรนไชส์สถานีอัดประจุไฟฟ้า และให้บริการแพรตฟอร์มรายงานก๊าซเรือนกระจก คาดปี 66 บริษัทรับรู้กำไรเป็นปีแรก